[ Click anywhere ]
?
OK

Bawa't araw, maaari mong magsindi ng isang kandila sa itong munting bantayog.

Isa't isa sa mang 11,229 na kandila ay kumakatawan sa isang pangalan—isang buhay—mula sa 'Human Rights Violations Victims' Memorial Commission Roll of Victims', isang listahan ng mga biktima ng Martial Law noong 1972-1986. Ang bawat kandila ay isang buhay na kinuha ng mga kalupitan ng madugong diktadura ni Ferdinand Marcos.

Ang kilos ng pag-sindi ay nangyayari sa 'localStorage' ng iyong browser window, sa iyong sariling makina. Kahit araw-araw kang bumalik, ang kasaysayan ay nasa panganib na mabubura: ang mga teknolohiyang tio ay mabubulok, parehong memorya ng tao at makina ay lumalala. Sa panahon ng rebisyunismo at pagkawalan ng katotohanan, sino ba ang magdadala ng kasaysayan kundi ang mga kamay ng tao?

Visited


Ang Bantayog